MielLy PiE

ariaclemente:

Doing it right on the last day of high school. 1000000000000% done with school.

ariaclemente:

Doing it right on the last day of high school. 1000000000000% done with school.

quotediaryofficial:

CLICK HERE for more life, love, friendship and inspiring quotes!

quotediaryofficial:

CLICK HERE for more life, love, friendship and inspiring quotes!

(via quotediaryofficial)

ABNKKBSNPLAKO ;)

"Malulutas ba ng Laws of Exponents and problema natin sa basura? Makakabuti ba sa magasawa kung malalaman nila ang sum and difference of 2 cubes? Maganda ba sa sirkulasyon ng dugo anf parallelogram, polynomial at contangent?" 

"Hindi naman iiyak ang mundo para lang sa isang tao"

"Minsan pala kailangan rin ang lakas para sabihing mahina ka"